Twitter ล่มก่อนที่ Nintendo Direct จะตามมา ความโกลาหลจึงเกิดขึ้น

Nintendo Direct คืออะไรถ้าคุณไม่สามารถทวีตสดได้ ช่วงเวลาก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ Nintendo Direct เริ่มเปิดฉากเวลา 17.00 น. ET ทวิตเตอร์ล่ม—ไม่มีใครสามารถส่งทวีตได้ ตอนเขียนยังพังอยู่เลย ดูเหมือนว่าผู้ใช้ทุกคนจะได้รับข้อผิดพลาดเมื่อพยายามส่งทวีตที่มีข้อความว่า “คุณเกินขีดจำกัดรายวันแล้ว ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร” การคลิกลิงก์ที่ปรากฏขึ้นภายใต้ข้อผิดพลาดจะนำคุณไปยัง โพสต์ ช่วยเหลือของ Twitterเกี่ยวกับขีดจำกัดของ Twitter ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง...